Yogesh Shamji

Food Grain, Pulses, Rice and Wheat Trader in Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India

Rate this
Address

K-4, Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India

Contact Person

Mr. Shamji Manshi

9920162031, 9821157567

Phone

022 – 27661807

✓ All Trader in Vashi | ✓ All Trader in Maharashtra | ✓ All Trader in India | ✓ All Trader in India