Tha. Shaileshkumar Shamji and Co.

Food Grain, Pulses, Rice and Wheat Trader in Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India

Rate this
Address

F-16, Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India

Contact Person

Mr. Shamji Gopalji
Mr. Pankaj Sham
9324153190

Phone

022 – 27837298

✓ All Trader in Vashi | ✓ All Trader in Maharashtra | ✓ All Trader in India | ✓ All Trader in India