Jayesh Prakash

Food Grain, Pulses, Rice and Wheat Trader in Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India

Rate this
Address

F-7, Vashi, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra, India

Contact Person

Mr. Prakash Chavda

9321133461

Phone

022 – 27837346

✓ All Trader in Vashi | ✓ All Trader in Maharashtra | ✓ All Trader in India | ✓ All Trader in India